நண்பர்களே ... உங்கள் நண்பன் இனி விகடகவியாக வருகிறான் .......

நண்பர்களே ...  உங்கள் நண்பன் இனி விகடகவியாக வருகிறான் .......
நண்பர்களே ... உங்கள் நண்பன் இனி விகடகவியாக வருகிறான் .......

Tamil News | Pudhiyaboomi News

Sunday, 4 September 2011

வணக்கம் ........ நண்பர்களே .................

வணக்கம் ........ நண்பர்களே .................
விகிலீக் என்ற வலை பூவை சுவாசிக்க வந்த நண்பர்களுக்கு இந்த நண்பனின் நன்றிகள் ....... 
முதல் பதிவில் உலக புகழ் பெற்ற விகிலீக்ஸ் இணையதளத்தின் வரலாற்றுடன் துவங்கலாம் என்று எண்ணுகிறேன் ............