நண்பர்களே ... உங்கள் நண்பன் இனி விகடகவியாக வருகிறான் .......

நண்பர்களே ...  உங்கள் நண்பன் இனி விகடகவியாக வருகிறான் .......
நண்பர்களே ... உங்கள் நண்பன் இனி விகடகவியாக வருகிறான் .......

Tamil News | Pudhiyaboomi News

Sunday, 12 February 2012

நட்பு (கவிதை)

நட்பு என்பது 
சூரியன் போல் 

எல்லா நாளும் 
பூரணமாய் இருக்கும் 

நட்பு என்பது 
கடல் அலை போல் 
என்றும் 
ஓயாமல் அலைந்து வரும் 

நட்பு என்பது 
அக்னி போல் 
எல்லா மாசுகளையும் 
அழித்து விடும் 

நட்பு என்பது 
தண்ணீர் போல் 
எதில் ஊற்றினாலும் 
ஓரே மட்டமாய் இருக்கும் 

நட்பு என்பது 
நிலம் போல் 
எல்லாவற்றையும் பொறுமையாய் 
தாங்கிக் கொள்ளும் 

நட்பு என்பது 
காற்றைப் போல் 
எல்லா இடத்திலும் 
நிறைந்து இருக்கும்